Física de Materials II

Departament de Física
Facultat de Ciències,  Edifici Cc, C3/202,  Campus de Bellaterra, 08193 Bellaterra, Spain
Universitat Autònoma de Barcelona