Laboratori de mesures Magnètiques i Tèrmiques

(Laboratory of Magnetic and Thermal Measurements)

 

Assessoria científica /Scientific advice

 

Magnetisme i Electromagnetisme  / Magnetism & Electromagnetism

 

Materials  / Materials

 

LMT